Tarieven

Tarieven bewindvoering, mentoraat en curatele inclusief BTW, per 01-01-2020

 

De financiële vergoeding voor de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor / curator zijn landelijk vastgesteld en worden regelmatig geïndexeerd. De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene (rechthebbende). Indien de betrokkene deze kosten zelf niet kan dragen, kan deze in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

  

Tarieven:

Bewindvoering zonder problematische schulden: 
Alleenstaande € 116,30
Samenwonenden € 139,56
Intakevergoeding alleenstaande € 657,12 (eenmalig)
Intakevergoeding samenwonenden € 788,54 (eenmalig)
Bewindvoering met problematische schulden:
Alleenstaande € 150,41
Samenwonenden € 180,51
Intakevergoeding alleenstaande € 657,12 (eenmalig)
Intakevergoeding samenwonenden € 788,54 (eenmalig)
Mentoraat:
Alleenstaande € 116,30
Samenwonenden € 209,28
Jeugdhulp van 18-23 jaar € 150,41
Intakevergoeding alleenstaande € 657,12 (eenmalig) 
Intakevergoeding samenwonenden € 1182,32 (eenmalig)
Curatele of combinatie bewindvoering/mentoraat:
Alleenstaande € 209,28
Alleenstaande met schulden € 239,99
Intakevergoeding alleenstaande € 1182,32 (eenmalig)
Einde bewindvoering/curatele/budgetbeheer (opmaken eindrekening en verantwoording):
Alleenstaande € 246,57
Samenwonenden € 295,89
Budgetbeheer zonder schulden:
Alleenstaande € 96,09*
Samenwonenden € 115,34*
Budgetbeheer met schulden
Voor een alleenstaande € 124,31*
Voor samenwonenden € 149,19*
Enkele afwijkende tarieven in bijzondere situaties én met toestemming rechtbank: 
Uurtarief € 81,99
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 410,55 (eenmalig)
PGB Beheer € 615,20 (per jaar)

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw behalve de tarieven met een * gemarkeerd.